Organigram

Organigram van De Dribbelaar

Binnen de werking van De Dribbelaar streven we naar een complementair team dat zorgt voor de goede organisatie, kwalitatieve trainingen en professionele omkadering. Onderstaande organigram geeft meer duiding over de huidige structuur van Voetbalschool De Dribbelaar. Spreek gerust één van ons aan bij vragen!